รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ครูโอ๊ะ เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง