กศน.ตำบลโคกสะอาด จัดโครงการ การเรียนรู้สู้ภัย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุภณ เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด มาให้ความรู้ความเข้าในสถานการณ์ปัญหาภัยโควิด รวมทั้งมารตการการจัดการ การป้องกัน โควิด 19  ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา กศน.โคกสะอาด สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวต่อไป 
 

   

ทั้งนี้ ได้มีการฝึกอบรม การทำเจลล้างมือ โดยนางสาวจามีกร กลีบแดง ครูกศน.ตำบลโคกสะอาด ให้ความรู้การจัดทำเจลล้างมือ ซึงนักศึกษากศน.โคกสะอาด ได้ทดลองทำ ตั้งแต่การผสมสาเคมีต่างๆ และการปรุงจนเกิดเป็นเจลล้างมือ จากนั้นได้มีการแบ่งให้กับนักศึกษาได้นำกลับไปใช้ทุกคน เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายของตนเอง และเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันตนเองต่่อภัยโควิด 19