5 มกราคม 2564 ณ กศน.ตำบลโคกสะอาด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ซึ่งครูสุทธิพงษ์ พูนกล้า ได้ชวนทบทวนความเข้าใจคำนิยามของของคำว่าประวัติศาสตร์ของเเต่ละคน
และร่วมแสดงความคิเห็นว่าคนไทยมาจากไหน ภายใต้เเนวคิดสมมุติฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือคือคนไทยมาจากไทยที่รวมหลายชาติพันธุ์หลายกลุ่มหลายชาติรวมไว้ด้วยกัน
จากนั้นได้ชวนทบทวนประวัติศาสตร์ ราชวงค์จักรี ร.1 ถึง ร.10 
 


ต่อมา คุณครูจามีกร กลีบแดง ได้ชวนนักศึกษาทำข้อสอบ ผ่าน App kahoot จากการเรียนซึ่งมีรางวัลเสื้อกีฬา
จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เปิดมุมมองประวัติศาสตร์
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนที่ได้สอดแทรกความบันเทิงตลอดการเรียนรู้
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อสำหรับผู้เรียน