ประวัติ กศน.ตำบลโคกสะอาด

กศน.ตำบลโคกสะอาด มีห้องเรียนอยู่ในอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.โคกสะอาด เป็นอาคารชั้นเดียว มีลานกว้างสำหรับจอดรถและจัดกิจกรรม ห้องเรียนเป็นเอกเทศ มีขนาดเหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัย

ที่ตั้ง : บ้านกูน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พิกัดที่ตั้ง : 14.525162, 103.381954

ครู กศน.ตำบลโคกสะอาด : นางสาวจามีกร กลีบแดง

ครู ศรช.บ้านตาวร : นายนพรัตน์ กมลวัฒนานนท์

 

            

          

บรรยากาศภายในห้องเรียน